GRAFIČNO OBLIKOVANJE IN TISK TISKOVIN

Nudimo vam celostno grafično in tiskarsko storitev, kar zajema grafično oblikovanje in tisk vseh vrst tiskovin.

Grafično oblikovanje je nepogrešljivo in brez njega si enostavno ne bi mogli predstavljati nobenega izdelka.
Grafično vam oblikujemo celostno grafično podobo, vam naredimo logotip, oblikujemo celoten dizajn revije, časopisa,
knjige
ali brošure, oblikujemo reklamo, plakat, vizitko, dopisni list, kuverte, letak, voščilnico, oglas,
grafično obdelamo fotografije…

Vse izdelke vam tudi natisnemo. Poleg tiska imamo na razpolago tudi raznovrstne dodelave, plastificiranje, lepljenje,
izsek, špiraljenje, žlebljenje…

Zagotavljamo hitro in kvalitetno izdelavo.